Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • Dades i informes finals >
      • Annex I: EROSKI en xifres

Dades i informes finals

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

Annex I: EROSKI en xifres

El cash flow va arribar al 2006 a l'import de 403.247 milers d'euros i les inversions han crescut més del 100% en el període 2005-2006.

Magnituds econòmiques
MAGNITUDS ECONÒMIQUES 2005 2006 Variació
Vendes consolidades (milers d'euros) 6.005.658 6.414.517 +6,08%
% de vendes marca pròpia 28% 29,16% 105%
% de vendes EROSKI/online* 1,29 1,64 +0.35%
Resultats consolidats (milers d'euros) 143.374 190.655 +32.98%
Inversions netes (milers d'euros) 297.977 611.603 +105.25%
Cash Flow (milers d'euros) 345.329 403.247 +6.77%
Fons propis (milers d'euros) 1.104.500 1.211.903 +9.72%
Beneficis a treballadors propietaris (milions d'euros) 57,5
Interessos a Aportaciones EROSKI (milions d'euros) 15,47
Aportació al desenvolupament (quantitat a acció social en euros) 1.860.317 1.756.000 -5.6%
Centres especials d'ocupació (quantitat contractada en euros) 173.350,20 188.261,35 +8,6%

* Sobre total de vendes en botigues amb servei en línia.

A EROSKI treballem un total de 32.651 persones.

Treballadors
TREBALLADORS 2005 2006 Variació
Nre. de treballadors propietaris 12.415 12.775 + 2,8%
Nre. de treballadors no propietaris 19.501 19.876 + 1,9%
TOTAL de treballadors 31.916 32.651 + 2,3%
% de persones fixes sobre el total de la plantilla 72,62% 73.93 1 31%
% de persones amb discapacitat ocupades sobre el total de la plantilla 0,27 0,52 + 92,6%
% de dones en llocs de comandament (GRUPO ERSOKI) 67,01 64.84 - 0,83%
Índex d'incidència* 69 65 -5 8%
Hores de formació sociolaboral 10.262 22.436 + 118,63%

* Nre. d'accidents amb baixa x 1000/nre. de treballadors. Dada que engloba les societats integrades en el Servei de Prevenció Mancomunat (Cenco, Dagesa, EROSKI S.Coop, Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Vegalsa).

Els socis de consum i amics de FUNDACIÓN sumem ja 548.189 persones.

Socis de consum
SOCIS DE CONSUM 2005 2006 Variació
Socis-amics de FUNDACIÓN EROSKI 515.226 548.189 6,4%

La Cooperativa s'estructura en dues comunitats: la de socis de consum i la de socis de treball.

Vida societarias
SOCIS DE CONSUM 2005 2006 Variació
Nre. de socis de consum participants en juntes 5.837 6.025 3,2%
Nre. de socis de treball participants en juntes 5.427 5.497 1,3%

Hem tornat a superar els nostres competidors, i hem aconseguit nivells rècord en la cartera de projectes de supermercats.

Magnituds operatives
MAGNITUDS OPERATIVES 2005 2006 Variació
Xarxa comercial
Sala de vendes (m2) 1.381.445 1.442.828 +4,4%
Xarxa comercial (Nre. d'obertures GRUPO EROSKI) 140 88 -37,1%
Promoció de parcs i centres comercials (Nre. de locals a disposició oberts) 390 587 +50,5%
Clients
Clients (milions d'actes de compra) 2352
Atenció al client (Nre. de clients atesos) 81.472 94.246 +15,7%
Marca pròpia (M.P.)
Nre. de referències permanents M.P. 1.994 2.380 +19,4%
Control de qualitat
Control de qualitat a proveïdors EROSKI Natur (nre. d'inspeccions i anàlisis) 4.849 4.521 -6,8%
Millores en la cadena del fred (inversions en euros) 6.205.750 10.363.000 +67%
Productes amb valors
Criteris ambientals en fruita i verdura EROSKI Natur (% sobre total) 28,29% 29,61%
Criteris ambientals en carn EROSKI Natur (% sobre total) 23,52% 16,60%
Control transgènics en M.P. (Nre. d'analítiques) 315 155 -50,8%
Comerç just (facturació neta en euros) 164.609,67 271.943,98 +65,2%
Gestió ambiental
Consum elèctric en hipermercats (kWh) 178.158.481 199.101.601 +3,95%
Consum d?aigua (m3 només hipermercat d'Artea) 6.732 6.501 -3,43%
Consum d'envasos (unitats només hipermercat d'Artea) 3.381.438 3.714.624 +8,17%
Consum de bosses camiseta (unitats només hipermercat d'Artea) 6.684.000 8.448.000 +30,82%
Generació de residus (kg només hipermercat d'Artea) 949.006,5 908.170,5 -4,3%
Comportament ambiental proveïdors de M.P. (nre. d'avaluacions e+5 efectuades) 147 241 +63,3%
Emissions CO2 directes degudes a l'activitat logística (t. equi. CO2/euros) *0,032 0,039 +21,8%
Gestió ètica
Comportament ètic de proveïdors M.P. (nre. d'avaluacions efectuades) 50 54 +8%
Informació al consumidor
Nre. de consumidors participants en activitats de conscienciació ambiental 252.500 288.440 +14,2%
Nre. de consumidors participants en activitats relacionades amb hàbits saludables 1.747.355 1.643.831 -5,9%
Valoració de Consumer.es per subscriptors (sobre 10) 8,4 8.30 -1,25%

* Per al 2005 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Aguraín, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga; no s'hi inclouen les de la Corunya ni Sigueiro. Per al 2006 s'aporten les dades de les plataformes de Getafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga, la Corunya i Sigueiro; no s'hi inclou la de Pinto. Mètode de càlcul: litres de combustible

* Factor de conversió/sortides en euros.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina