Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Desenvolupament professional i seguretat >
   • 7.1 Formació i desenvolupament personal. Pla de formació i resultats

Desenvolupament professional i seguretat

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

7.1 Formació i desenvolupament personal. Pla de formació i resultats

La formació, com a eina per a fomentar l'ocupabilitat i el desenvolupament personal dels nostres treballadors, és una prioritat permanent.

Els diagnòstics de necessitats formatives i els plans de formació personalitzats es fan a partir d'una classificació dels llocs de treball que elabora el Comitè de Valoració de Llocs de Treball.

Durant el període 2005-2006, els nostres programes formatius en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Coneixements per al Desenvolupament Òptim del Lloc de Treball, Formació Corporativa i Formació per a la Millora Contínua es van mostrar com una eina valuosa de capacitació per als nostres empleats.

Al 2005 vam dedicar 343.950 hores a formació, mentre que al 2006 n'hi vam invertir 367.753. A més dels manuals i el procés d'acollida per a les noves incorporacions (que dura una setmana), la inversió es va orientar a millorar els coneixements i les habilitats, tant professionals com personals, com ara:

En hipermercats tota la plantilla va iniciar al 2005 un pla de formació de dos anys sobre atenció al client, amb 35.000 hores impartides.

 • Corporatiu: més de 5.561 treballadors de tots els àmbits van participar al 2006 en el programa corporatiu, a més dels 1.952 participants en formació sociolaboral.
 • Hipermercats: tota la plantilla va iniciar al 2005 un pla de formació de dos anys sobre atenció al client amb 35.000 hores impartides. Es va centrar en les seccions de caixes de pagament, electrodomèstics, peixateria i xarcuteria. Al 2006, les més de 119.000 hores es van focalitzar en els equips de reposició, tant d'alimentació com de no-alimentació, fruita, forn i carnisseria.
 • Supermercats: els treballadors van dedicar més de 77.000 hores a projectes formatius d'atenció al client. Així mateix, vam impartir prop de 13.000 hores dirigides a l'àmbit sociolaboral.
 • Plataformes i logística: al 2005, 150 persones amb responsabilitat de comandament de l'Àrea Logística van treballar als punts de venda per conèixer les necessitats dels clients, familiaritzar-se amb els processos de treball i elaborar propostes de millora del seu servei.
 • EROSKI/viajes: entre les més de 18.000 hores dedicades a formació, al 2006 van començar les jornades del Projecte Social amb 2.170 hores impartides a 272 persones.
Nostre esforç en formació
2005 2006
Total d'hores 343.950 367.753
Formació sociolaboral
Resultats 2006
Total d'hores 27.215
N¼ d'empleats formats 1.952
Formació corporativa per categoria
Categoria Resultats 2006
Totes Total d'hores 58.011
Total cost 828.234 euros
Directores i titulats superiors Total d'hores 7.838
Total cost 224.599 euros
Tècnics i titulats mitjans Total d'hores 14.883,2
Total cost 145.800 euros
Administratius i asalariados Total d'hores 9.921
Total cost 97.620 euros

Inclou cost formació sociolaboral

Programa Lideratge

El Programa Lideratge va sorgir des de la necessitat d'implicar directament els directius i els quadres com a impulsors de les polítiques de gestió de persones. El programa ha estat centrat en la consolidació d'actituds i pràctiques d'actuació, utilitzant eines que faciliten les relacions i que permeten exercir influència sense recórrer a l'estatus professional.

Després de dos anys de camí, vam acabar l'any 2005 amb uns resultats que parlen per si sols: 2.219 quadres formats, 51.970 hores impartides, 2.200 autodiagnòstics sobre la situació de l'empresa, 6.000 aportacions de millora i 60 directius i 200 gestors valorats pels seus col·laboradors.

En l'actualitat, el programa es troba en plena fase d'expansió en les agències de viatges, les societats de supermercats, els hipermercats d'Erosmer, les plataformes i la seu d'EROSKI S. Coop.

Programa PARET

Considerem que la participació efectiva dels treballadors és el millor camí per a l'eficiència en el lloc de treball i per augmentar així la seua satisfacció. Durant els pròxims quatre anys ens proposem desenvolupar i generalitzar aquest model de gestió participativa als centres i a les àrees del negoci de supermercats de GRUPO EROSKI. Amb aquest fi, hem desenvolupat el Programa PARET (Participació Efectiva en el Treball) amb l'objectiu d'acostar el poder de decisió allà on té lloc la relació amb el client, implicant els equips del punt de venda en totes aquelles variables que maximitzen l'experiència de compra i que ens permeten ser reconeguts com una empresa de referència.

Perquè la participació siga un fet estructural i no puntual tenim previst:

 • Actuar sobre els sistemes d'informació, dotant els equips amb la informació automàtica que necessiten per a la presa de decisions.
 • Modificar la distribució de funcions amb la descripció dels nous rols i les responsabilitats que han d'assumir els diversos llocs de treball.
 • Actuar sobre la relació amb els clients.

Actualment, el Programa s'ha implantat en sis hipermercats i 23 supermercats. Durant el 2006, gairebé 1.000 persones han treballat directament en el desenvolupament del programa, dedicant-hi prop de 7.000 hores.

Les avaluacions de l'acompliment ens permeten polsar l'èxit dels nostres esforços en matèria de formació i capacitació. S'efectuen a més del 90% de la plantilla de forma anual a través d'una entrevista personalitzada que, a més de mesurar el rendiment personal i professional de les persones, ens permet consensuar objectius i recollir aportacions.

La nostra cultura de promoció interna també ens porta a invertir en processos formatius de reforç, fet que ha permès que més de la meitat dels llocs vacants s'hagen cobert internament.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina