Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • Desenvolupament professional i seguretat >
      • 7.2 Salut i seguretat. Programa de prevenció de riscos laborals

Desenvolupament professional i seguretat

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

7.2 Salut i seguretat. Programa de prevenció de riscos laborals

En el marc dels nostres programes de prevenció de riscos laborals en el període 2005-2006 cal ressaltar les següents activitats:

Programa de salut i seguretat laboral
2005 2006
Continuació amb el Pla per a l'avaluació del risc psicosocial en tots els negocis del GRUP; al llarg de l'exercici s'ha dut a terme en els supermercats i hipermercados d'EROSKI S.Coop., en Cenco i l'una zona comercial de Supera. A més, en Plataformes s'ha realziado en la CTC-Getafe, en la PPF_Pinto i en la PNA-Azuqueca. La metodologia utilitzada ha estat la desenvolupada per l'Institut Navarrès de Salut Laboral així com la de l'INST. Revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del GRUPO.
Estudis ergonómicos per a tasques de reposició en Alimentació, caixa, gasolinera, nou model d'ofi cina de Viatges EROSKI, Maneig de traspaletas manuals i mecàniques i comparativa de Pickings; i diversos documents basi per a la manipulació manual de càrregues, pesos i altures per a la reposició en les seccions d'alimentació i no alimentació o sobrecàrrega de grups musculars. Estudis ergonómicos de reposició en bazar i en illes de congelat i charcutería; posada de demanats de fruita i altures del tajo de pescadería.
Campanya en hipermercados i supermercats per a fomentar la utilització dels Equips de Protecció Individual (EPI). Continuació amb la realització de l'avaluació del risc psicosocial en la plataforma de Màlaga i en les ofi cinas de Viatges EROSKI.
Definició d'una actuació especifica per a aquells llocs del GRUP en els quals la pèrdua de salut deguda a trastorns musculoesqueléticos és més acusada que en altres llocs (posada de demanats de plataformes i pescadería de supermercats i hipermercados).
Adquisició i posada en marxa a nivell de Salut Laboral d'una Eina Informàtica per a la Gestió de la Prevenció.

Les avaluacions de l'acompliment s'efectuen a més del 90% de la plantilla de forma anual i ens permeten polsar l'èxit en matèria de formació i capacitació.

Prevenció de riscos laborals en EROSKI
2005 2006
Inspeccions rebudes* 43 32
Hores de formació 23.307 31.824
Persones formades** 7.886 12.212

* Dades que es corresponen amb les inspeccions de Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Viatges EROSKI i Vegalsa, per a 2005. A més, inclouen Cenco i Dapragel per a 2006.

** Les dades es refereixen a Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Viatges EROSKI i Vegalsa, Forum Sport, Cenco i Dapragel per a 2006. Aquest esforç ens han dut a disminuir l'accidentalidad en més de sis punts respecte a 2004, tal com es mostra en els gràfics.

Sinistralitat en EROSKI
Índex d'incidència* 2005 2006
TOTAL EROSKI 69 65
Hipermercats 60,85 53
Supermercats 75,76 72
Plataformes 168,23 166
Seu 1,95 3
** N.o d'accidents amb baixa x 1000/n.o treballadors. Dada que engloba les societats integrades en el Servei de Prevenció Mancomunat (Cenco, Dagesa, EROSKI S. Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalusia, Velgasa).

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina