Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Diàleg i cooperació amb la comunitat >
   • 8.1 La solidaritat d'EROSKI >
    • 8.1.1 Enfocament de gestió

Diàleg i cooperació amb la comunitat

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

8.1 La solidaritat d'EROSKI

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

8.1.1 Enfocament de gestió

Com a seguidors de les pautes de l'Organització de les Nacions Unides, el Programa de Solidaritat de FUNDACIÓN EROSKI s'emmarca dins dels objectius que es van aprovar en la Declaració d'Objectius del Mil·lenni 2015, proclamada l'any 2000. Així, desenvolupem programes encaminats a posar fi al deute extern dels països desfavorits, a organitzar una estructura de comerç internacional equilibrat i a prestar ajuda al desenvolupament.

Els diagnòstics de necessitats formatives i els plans de formació personalitzats es fan a partir d'una classificació dels llocs de treball a càrrec del Comitè de Valoració de Llocs de Treball.

En aquest sentit, FUNDACIÓN EROSKI reparteix els esforços entre:

 • L'acció social, a través de convenis de col·laboració amb el tercer sector.
 • Activitats de sensibilització tant a treballadors com a consumidors i amics de FUNDACIÓN (activitat ja descrita en capítols anteriors).
 • Convocatòria de beques i ajudes a la investigació, en els camps de bioètica i empresa, nutrició i salut i seguretat alimentària.
 • Ajuda a la cooperació internacional que, a més del Programa de Lliurament de Producte, implica aportacions per a la promoció de cooperatives, comerç just i formació i capacitació de població vulnerable. Els projectes que es presenten poden estar orientats bé a la intervenció directa en països empobrits o bé a la sensibilització, la conscienciació, la mobilització i l'educació per al desenvolupament als països industrialitzats.
Ajudes al desenvolupament
(Quantitats destinades) 2005 2006
Total Acció social 1.860.317 euros 1.756.000 euros
Programes d'Intervenció de Cooperació Internacional i Desenvolupament (convocatòria anual) 97.000 euros 62.034,50 euros
Programa Lliurament de producte 804.247 euros 601.012 euros
Aliments lliurats (Banc d'Aliments) 159.298 Kg. 220.275 Kg.
Quantitats destinades a beques d'estudi i ajudes d'Investigació (convocatòria anual) 18.000 euros 36.000 euros

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

8.1.2 Acció social » [Pàgina 1/5]

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina