Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Els reptes d'una empresa diferent >
   • ESTUDI DE CAS: Codi ètic

Els reptes d'una empresa diferent

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

ESTUDI DE CAS: Codi ètic

La nostra gestió ètica s'inspira en els valors recollits en el Codi ètic i compartits per tota l'organització.

Cooperació: propietaris i protagonistes

El principi de propietat dels membres de l'organització resulta tant una exigència com un dret. La figura de soci s'equipara a la d'accionista, i assumeix totes les responsabilitats derivades de la propietat del capital.

Fomentem la igualtat d'oportunitats entre tots els qui formen part del projecte empresarial, igual com la formació integral i permanent de les persones unint potencialitats professionals i desenvolupament personal. Proporcionem un lloc de treball saludable i segur per a tots.

Participació: compromís en la gestió

Aprofundir en els trets essencials i diferenciadors del model socioempresarial cooperatiu amb la participació dels seus membres en tres àmbits: capital, resultats i gestió, insistint en la satisfacció i el sentit de pertinença de les persones i promovent la generació de treball de qualitat.

La participació s'articula en els tres nivells de la gestió empresarial:

 • Gestió: tots els socis intervenim en la planificació anual dels objectius propis, els de la unitat i els globals de l'empresa.
 • Resultats: assumim les responsabilitats que s'originen amb la gestió empresarial, incloses les conseqüències econòmiques derivades dels resultats econòmics aconseguits per l'empresa, que repercuteixen en els capitals aportats pels socis.
 • Capital: la contribució per part dels socis de capital a risc possibilita i justifica la plena integració en la gestió empresarial mitjançant la participació en els seus òrgans de gestió.

Fomentem la igualtat d'oportunitats entre tots els qui formen part del projecte empresarial, igual com la formació integral i permanent de les persones.

Responsabilitat social

Comporta la solidaritat en la creació de llocs de treball allà on el Grup opera, la distribució solidària de la riquesa i la implicació en l'entorn.

 • Promovem una cultura que reconega la importància de l'entorn social per a l'èxit dels seus objectius empresarials i, per tant, que desenvolupe els seus compromisos d'una forma conseqüent.
 • Fem compatible l'eficàcia del negoci amb el desenvolupament sostenible, considerant les interaccions dels nostres productes, serveis i/o activitats amb totes les parts interessades, i això inclou tant el col·lectiu de persones com l'entorn en què opera.
 • La millora i el respecte envers el medi ambient constitueixen una altra faceta del compromís social que exigeix fer compatible el desenvolupament empresarial amb la protecció de l'entorn.
 • La transparència com un compromís i com un criteri permanent en la comunicació.

Innovació, renovació permanent

I tot això en un marc de gestió ètica subjecta al criteri de millora contínua, promovent la participació, el compromís i el suport als treballadors, als consumidors i a l'entorn.

Valor consumidor

La integració en la gestió ordinària de la defensa de la salut i la seguretat dels consumidors a través d'una oferta de productes sans, segurs i saludables, i amb una informació transparent, útil i completa.

Per tot això, GRUPO EROSKI es compromet a:

 • Complir la legislació i la normativa laboral i cooperativa vigent, igual com tots aquells compromisos que el Grup subscriga.
 • Implantar i mantenir un sistema de gestió ètic eficaç, que es constituïsca en un element integrador i dinamitzador de la gestió de l'organització.
 • Millorar contínuament el comportament ètic de l'organització.
 • Desenvolupar una cultura de responsabilitat social entre totes les persones que formen part del projecte de GRUPO EROSKI i en el seu entorn.
 • Donar suport i respectar la protecció dels drets humans proclamats en l'àmbit internacional.

Per aconseguir els objectius indicats, GRUPO EROSKI ha pres les mesures necessàries en l'aplicació les actuacions següents:

La millora i el respecte envers el medi ambient exigeixen fer compatible el desenvolupament empresarial amb la protecció de l'entorn.

 • Incloure la gestió ètica entre els objectius principals de la direcció.
 • Assumir i contribuir a la millora contínua dels nivells de responsabilitat social recollits en la legislació.
 • Verificar, a través d'indicadors, la conducta ètica de l'organització per definir les àrees d'activitat necessitades de millora.
 • Fixar objectius de millora en la gestió ètica i elaborar i adoptar plans per a aconseguir-los.
 • Formar i informar adequadament totes les persones involucrades en l'aplicació del sistema de gestió i promoure l'adopció de bones pràctiques de responsabilitat social.
 • Informar adequadament sobre el Codi ètic adoptat a proveïdors i subcontractistes, creant mecanismes per a la transferència del coneixement sobre la responsabilitat social.
 • Atendre les parts interessades externes (consumidors, comunitats de veïns, administració, clients, proveïdors, etc.) en tant que s'interessen pel nostre comportament social.
 • Comunicar a la societat, de manera oberta i eficaç, el seu codi, les seues normes i el compliment dels seus objectius.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina