Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Els reptes d'una empresa diferent >
   • 1.2 Valor econòmic generat i distribuït >
    • 1.2.1 Xifres principals

Els reptes d'una empresa diferent

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

1.2 Valor econòmic generat i distribuït

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

1.2.1 Xifres principals

Davant la necessitat d'ajustar l'economia familiar, l'oferta de bon preu s'imposa. Això no ha impedit el creixement d'EROSKI. Hem guanyat quota de mercat i hem progressat amb taxes superiors a anys anteriors, reduint costos operatius i consolidant estalvis en la cadena de subministrament.

Continuem invertint en l'obertura de noves superfícies i per generar cartera. Amb aquest esforç, a més de la millora i la renovació de la xarxa i la logística, hem tornat a superar els nostres competidors, aconseguint nivells rècord en la cartera de projectes de supermercats.

El cash flow aconsegueix al 2006 l'import de 403.247 milers d'euros i les inversions creixen més del 100% en el període 2005-2006.

A EROSKI ja som 32.652 persones, un 8,5% més que al 2004. A més, en el període 2005-2006 s'hi han incorporat 477 nous socis treballadors. En relació amb els socis de consum i Amics de FUNDACIÓN, som 548.189, un 14% més que fa dos anys.

Els bons beneficis obtinguts confirmen el domini de la gestió. A més de la recompensa econòmica, els propietaris d'EROSKI, els mateixos treballadors, obtenim en els bons resultats de l'empresa la nostra satisfacció professional més gran.

A més de la recompensa econòmica, els treballadors obtenim en els bons resultats de l'empresa la nostra satisfacció professional més gran.

Magnituds econòmiques

Principals xifres (milers d' euros)
2005 Avanç 2005 2006 Avanç 2006
Vendes consolidades 6.005.658 7,6% 6.414.517 6,08%
Resultats consolidats 143.374 10,4% 190.655 32,98%
Inversions netes 297.977 -16,6% 611.603 105,25%
Cash Flow 345.329 8,7% 403.247 6,77%
Fons propis 1.104.500 7.9% 1.211.903 9,72%
Despeses d'explotació 1.998.810 8,4% ND ND
Negoci Marca Pròpia
2005 Avanç 2005 2006 Avanç 2006
% de vendes marca pròpia 28% 104,9% 29,16% 105%
Nre. de referències permanents * 1.994 12,6% 2.380 19,40%

* Calculades com a referències de M.P. amb vendes en cada exercici, no bloquejades. Font: GBI

Treballadors
2005 Avanç 2005 2006 Avanç 2006
Treballadors propietaris 12.415 3,4% 12.775 2,8%
Treballadors no propietaris 19.501 1,1% 19.876 1,9%
Socis de consum i amics de FUNDACIÓN
2004 2005 Avanç 2005 2006 Avanç 2006
Socis-amics de FUNDACIÓN 481.275 515.226 7,1% 548.189 6,4%

Magnituds operatives

Sala de vendes (m2)
2004 2005 Avanç 2005 2006 Avanç 2006
Sala de vendes (m2) 1.312.652 1.381.445 5,2% 1.442.828 4,4%
Xarxa comercial 2006
Obertures Total
EROSKI 5 84
EROSKI/center 22 481
EROSKI/city 2 65
Gasolineres
EROSKI
i Gasolineres Super
4 48
EROSKI/viajes (inclou Travel Air) 17 257
Forum Sport 4 42
Perfumeries If 31 227
Abac - 2
CASH RECORD - 19
Food Service - 3
Total Espanya 85 1.228
França - 37
Total xarxa pròpia 85 1.265
Aliprox i altres franquiciats 3 572
Total Grup 88 1.837
Promoció de parcs i centres comercials
Obertures 2005 2006
Nre. d'espais comercials propis 5 20
Superfície
comercial galeries
pròpies 100% (m2)
153.269 98.555,50
Locals a disposició 390 587

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

1.2.2 Generació de riquesa » [Pàgina 1/2]

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina