Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • La millor oferta >
      • 4.3 Producció integrada. Control de cadena de fred

La millor oferta

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

4.3 Producció integrada. Control de cadena de fred

La monitorització del fred és fonamental per a garantir que els productes estan en els rangs de temperatura necessaris per a conservar totes les propietats. Es basa en l'APPCC mecanitzat dels punts de venda, els termògrafs dels camions i els sistemes de control de fred de les cambres de les plataformes.

Indicadors de fred*
2005 2006
Punt de venda 68 71
Plataforma 89 89
Transport 68 70

*Dades corresponents al final de l'exercici

Amb l'objectiu d'esmenar problemes i ajustar els requisits dels productes frescos, millorar el sistema de control i garantir el coneixement per a una gestió eficaç i rendible, al 2005 vam iniciar un ambiciós pla de control integral que va suposar una inversió superior als 16 milions d'euros destinada a la renovació d'instal·lacions i tecnologia i a l'ajust dels mètodes de treball.

La dotació en els nostres camions del sistema GPS millora la cadena de fred, ja que es té un control en temps real de la posició i la temperatura.

Aquest pla se centra en quatre àrees de treball: equipaments, sistemes de control i millora, coneixement i operatives de treball, que dóna cobertura als punts de venda, al transport, a les plataformes i als proveïdors (aquest últim s'inclourà en un futur).

Entre les actuacions més remarcables ressalta la dotació en els nostres camions del sistema GPS, per a l'optimació de rutes i càrregues i per a la millora de la cadena de fred, ja que es té un control en temps real de la posició i la temperatura.

Inversions en cadena de fred
2006 2005 Increment
Inversions efectuades 10.363.00 euros 6.205.7050 euros 67%
Programa transversal del fred. Actuacions destacables
Plataformes Transport Punt de venda
Equipament 2005. Ajust de temperatures en cambres.
2006. Instal·lació d'evaporadors als molls d'expedició.
2005. Transport exclusiu de carn en el 100% de les plataformes. 2005-2006. Canvi de mobles i millores a la sala de màquines.
Sistemes de control 2005-2006. Instal·lació de sistemes de control en el 90% de les plataformes. 2005. Termògrafs en el 100% dels camions. Pilotatge de GPS en 6 camions. 2006. Instal·lació de GPS en el 40% dels camions. 2005-2006. Instal·lació de sistemes de control en el 85% dels punts de venda. 2006.
Ajust de les instal·lacions; implantació del CAU de fred i connexió de centres
Increment del coneixement 2005. Mesuraments de temperatura als molls d'expedicions.
2006. Seguiment de la temperatura de la carn des de la recepció fins a la botiga.
2006. Seguiment de la temperatura de la carn des de la recepció al camió fins a la botiga. 2006-2007. Seguiment de la temperatura de la carn des de la recepció fins a la botiga fins a la introducció al moble.
Operativa de treball 2006. Transport combinat Carn-IV gamma de fruita a 2 graus.
2006. Homologació del procés de càrrega, descàrrega, prerefredament de la carn i refrigeració.
2005. Manual de bones pràctiques per a garantir la cadena de fred.
2006. Assegurar la implantació correcta del manual del fred. Verificació per mitjà d'auditories internes i externes.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina