Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • Principis per a l'elaboració d'aquesta memòria

Principis per a l'elaboració d'aquesta memòria

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

Perfil

Període cobert: 2005-2006.
Data de la memòria més recent: 2004.
Periodicitat de publicació: cada dos anys.

Procés de definició del contingut

Comunicació amb parts interessades

Test de materialitat:

  • Abast de cobertura.
  • Models de referència (G3 i Pacte Mundial).

Índex de continguts

Recopilació d'informació:

  • Comparabilitat.
  • Equilibri.

Redacció

Revisions

Autoria externa

Materialitat: «La informació que conté la memòria ha de cobrir aquells aspectes i indicadors que reflectisquen els impactes significatius de l'organització o aquells que podrien exercir una influència substancial en les avaluacions i les decisions dels grups d'interès».

Abans de la redacció de l'informe, EROSKI ha elaborat un estudi de materialitat basat en l'estàndard AA 1000 d'AccountAbility per identificar els assumptes rellevants en responsabilitat corporativa sobre els quals informar. L'estudi ha consistit en la identificació i categorització dels assumptes rellevants comparant la maduresa que tenen en el sector i els riscos que aquests representen per a la companyia en funció dels prescriptors sectorials, els mitjans de comunicació i els prescriptors d'opinió.

Participació dels grups d'interès: «L'organització informadora ha d'identificar els seus grups d'interès i descriure en la memòria com ha donat resposta a les seues expectatives i als seus interessos raonables».

EROSKI ha definit els seus grups d'interès, n'ha identificat les expectatives i ha definit programes per a establir relacions estables amb ells. Aquestes relacions i activitats estan reflectides en el contingut de l'Informe. Com a procés específic d'inclusió dels grups d'interès en l'elaboració de l'Informe, s'ha decidit comptar amb un comitè d'experts capaç de representar les expectatives d'un ventall representatiu de les parts interessades. El comitè d'experts, a través d'un diàleg obert amb la companyia, dóna una valoració independent sobre el procés d'elaboració de l'Informe. En particular valora com s'han tingut en compte alguns aspectes plantejats pel mateix comitè a la companyia.

Contacte

Neskutz Eiguren Goitiz.
Departament de Responsabilitat Social
neskutz_eiguren[arroba]eroski.es

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina