Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Societat i medi ambient en la cadena de valor >
   • 5.5 Contribuïm a disminuir l'efecte d'hivernacle. Cadena logística: optimació i combustibles alternatius

Societat i medi ambient en la cadena de valor

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

5.5 Contribuïm a disminuir l'efecte d'hivernacle. Cadena logística: optimació i combustibles alternatius

A EROSKI som conscients que el canvi climàtic és el problema ambiental més greu a què s'enfronta la humanitat, amb grans conseqüències per a la salut i l'economia. Segons la nostra matriu de riscos, el transport, un dels pilars bàsics del nostre negoci, és el que en major mesura contribueix al canvi climàtic.

Dins del nou pla mediambiental de GRUPO EROSKI, un dels eixos clau és la reducció d'emissions per part del transport. Per aconseguir-ho, als dos últims exercicis hem constituït un grup de treball format per persones de Consum i Logística que, amb el suport d'experts externs, ha estudiat diferents alternatives d'optimació ambiental en el transport.

Dins del nou pla mediambiental de GRUPO EROSKI, un dels eixos clau és la reducció d'emissions per part del transport.

Aquest Fòrum de Transport Verd té l'objectiu d'implantar mesures que permeten minimitzar les emissions de CO2 procedents del transport de mercaderies de GRUPO EROSKI, treballant en les iniciatives pioneres següents:

 • Logística de fluixos inversos i distribució urbana ecoeficient. Optimem rutes per garantir l'ompliment dels camions i minimitzar-ne el recorregut.
 • Utilització de vies alternatives al camió.
 • Utilització d'additius. Durant el 2005 es va iniciar, de la mà d'especialistes, un projecte d'utilització d'un additiu d'origen vegetal en el combustible dels nostres camions. Els resultats de les proves han sigut molt favorables:
  • Hem disminuït les emissions de contaminants atmosfèrics com el monòxid de carboni (reducció mitjana del 77%) i dels òxids de nitrogen (reducció del 34%).
  • Hem reduït un 2,2% el consum de combustible fòssil. Durant els mesos de prova s'han deixat d'emetre 800 kg de CO2, xifra que equival a plantar 80 arbres a l'any.
 • Ús de biocombustibles. Treballem en la definició i el disseny d'una prova pilot que ens permeta, al llarg del 2007, la utilització de biocombustibles en camions de la flota del Grup.
 • Conducció ecològica. Al llarg del 2006, al voltant de 90 treballadors de la seu d'EROSKI van rebre cursos de conducció ecològica organitzats per l'EVE (Ens Basc de l'Energia). Els cursos, de 4 hores de duració, van tenir una part teòrica i una altra de pràctica. L'estimació de reducció va ser del 10% de combustible. Al llarg del 2007 també hi ha prevista la realització de cursos de conducció ecològica per a aproximadament 100 transportistes del Grup; en aquest cas, els cursos organitzats per l'EVE tindran una duració de 8 hores.
 • Garantir la gestió ambiental de les empreses de transport. A dia d'avui nou empreses estan certificades segons la norma ISO 14001. Per a les altres sis empreses restants treballem en la implantació progressiva de la norma d'acord amb la metodologia e+5.

En relació amb els gasos que contribueixen a l'efecte d'hivernacle, la informació aportada no és comparable perquè es calculen amb un perímetre diferent (vegeu la nota a peu de gràfic).

Consum de combustible segons fonts en l'activitat logística
2004 2005* 2006*
Litres de combustible per la flota de transport 36.124.371,90 Litres 47.988.410,97 Litres +32,8%

*Per al 2005 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Getafe, Elorrio, Zubieta, Zozorra, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa i Màlaga; no s'hi incluen la Corunya ni Sigueiro. Per al 2006 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Elorrio, Zubieta, Zozorra, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga, la Corunya i Sigueiro; no s'hi inclou la de Pinto.

Emissions de CO2 directes degudes a l'activitat logística (t. equi. CO2/€) Emissions directes
2005* 2006* Variació 2006
Emissions directes** 0,032 0,039 +21,8%

* Per al 2005 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Getafe, Elorrio, Zubieta, Zozorra, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa i Màlaga; no s'hi incluen la Corunya ni Sigueiro. Per al 2006 s'aporten les dades de les plataformes de Pinto, Elorrio, Zubieta, Zozorra, Agurain, Cenco, Azuqueca, Saragossa, Màlaga, la Corunya i Sigueiro; no s'hi inclou la de Pinto.
** Mètode de càlcul: litres de combustible * factor de conversió/sortides en €.

Treballem en la definició i el disseny d'una prova pilot que ens permeta, al llarg del 2007, la utilització de biocombustibles en camions de la flota del Grup.

A més, el nostre compromís amb el canvi climàtic es manifesta per la nostra participació en diverses organitzacions. Disposem d'un acord per a treballar en la millora ambiental del transport amb la Universitat Pública de Navarra, com a vocals en la Junta Directiva del Clúster de Logística i Transport del País Basc, del qual som membres fundadors i des d'on abordem les possibilitats de minimització de l'impacte ambiental de l'activitat logística, concretament en el disseny d'una prova pilot per a la utilització de biocombustibles, disseny d'eines que ens permeten optimar els retorns en bàsic.

Hem col·laborat amb l'Associació Espanyola de Codificació Comercial (AECOC) en la recerca d'alternatives al transport de carretera amb resultats molt favorables.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina