Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • Societat i medi ambient en la cadena de valor >
      • 5.1 Enfocament de la gestió

Societat i medi ambient en la cadena de valor

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

5.1 Enfocament de la gestió

El nostre compromís amb el medi ambient, la salut i la solidaritat no s'aplica només internament. Sota el paraigua del sistema de gestió ètic i l'ECOPLAN, cooperem amb tota la cadena de valor mitjançant programes dirigits a consumidors, clients i proveïdors.

Certificat ambiental d'Artea

L'hipermercat EROSKI d'Artea disposa del certificat de gestió ambiental ISO 14001 des de l'any 2000. La monitorització de les dades a Artea és la base per a les estimacions de consums, emissions, abocaments i generació de residus a la resta dels punts de venda. A més, s'ha convertit en el «laboratori» per a la millora ambiental de la xarxa comercial, ja que serveix de centre de pilotatge d'iniciatives com les descrites en aquesta memòria i en les edicions anteriors.

Processos interns

Integrat de manera horitzontal al llarg de tota l'organització, el nostre compromís ambiental es materialitza a través de programes de gestió centrats a disminuir les emissions amb efecte d'hivernacle, el consum de recursos i la generació de residus, a més de la conservació de la biodiversitat.

En l'aspecte social, la gestió interna va dirigida als nostres treballadors, centrada en polítiques i programes de no-discriminació, promoció d'inserció de minories, prevenció de riscos laborals, promoció de la participació en la presa de decisions i foment de l'ocupabilitat i la satisfacció personal. Els resultats del nostre esforç queden recollits àmpliament en els capítols 6 i 7 d'aquesta memòria.

Consumidors i clients

A més de posar a la seua disposició productes responsables, tal com es descriu en el capítol anterior, volem inculcar els nostres valors a través d'una gran varietat d'activitats gestionades des de FUNDACIÓN EROSKI i dirigides a informar i a fomentar els hàbits de vida saludables, la sensibilització ambiental i la solidaritat.

L'extensió de la responsabilitat ambiental cap a la societat es canalitza a través d'activitats als mateixos punts de venda, com ara conferències d'experts o campanyes recolzades per estands, col·leccionables i fullets.

Les accions transcendeixen dels clients als consumidors en general mitjançant els suports informatius a Internet i els dirigits als socis-amics de FUNDACIÓN EROSKI.

Els nostres proveïdors

Establim acords amb sindicats i fabricants de productes que puguen promocionar el progrés en l'àmbit local i regional. A més, disposem de polítiques internes dirigides a aconseguir pràctiques socialment responsables centrades en la defensa dels drets humans, la solidaritat i el respecte pel medi ambient.

L'exigència de certificats de procedència legal i sostenible dels productes és una tendència creixent que compartim amb Intercoop, la plataforma internacional de compres de Non Food. Abans de ser donats d'alta com a proveïdors, se'ls envia el Codi ètic, que recull aquests principis i que és sotmès a auditories. La tasca dissenyada i gestionada des del Comitè Ètic no abraça només les marques pròpies, sinó tota la central de compres.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina