Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

  • Portada >
    • Societat i medi ambient en la cadena de valor >
      • ESTUDI DE CAS: Conveni amb el Ministeri de Medi Ambient

Societat i medi ambient en la cadena de valor

Opcions de visualització i imprimir

  • Enviar a una altra persona

ESTUDI DE CAS: Conveni amb el Ministeri de Medi Ambient

A EROSKI donem suport al compliment dels objectius del Protocol de Kioto a través de la signatura recent d'un conveni amb el Ministeri de Medi Ambient pel qual ens comprometem a reduir les emissions de CO2 a les nostres instal·lacions i als mecanismes de distribució i transport, i a compartir els resultats de les iniciatives del Fòrum de Transport Verd amb altres empreses signants d'aquest conveni.

Donem suport al compliment dels objectius del Protocol de Kioto i ens comprometem a reduir les emissions de CO2 en instal·lacions, distribució i transport.

Aquest conveni s'enclava en la iniciativa mitjançant la qual sectors com el del transport o el comerç, no inclosos en la llei, es comprometen a col·laborar en l'èxit dels objectius que aquest conveni pretén aconseguir.

Mitjançant aquest conveni, ens comprometem a desenvolupar activitats concretes encaminades a reduir la demanda d'energia a les nostres instal·lacions quant a climatització, il·luminació i subministrament d'aigua calenta sanitària; a introduir un percentatge de subministrament de biodièsel en la nostra flota; a promoure la conducció eficient; i a estudiar plans de transport per als empleats a fi de reduir les seues emissions.

WWF/Adena s'encarregarà de coordinar el grup de treball en què participaran representants de les entitats signants i la comissió de seguiment del conveni, a més de revisar el compliment de l'acord i de donar difusió a les mesures i els resultats a través de la seua xarxa.

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina