Anar al contingut

Memoria Responsabilitat Social 2005-2006 FUNDACIÓ EROSKI

Menú de descarrega de la memòria en pdf

Descarregar memòria en pdf

Menú de selecció d'idioma

Indicació de la localització del contingut

 • Portada >
  • Societat i medi ambient en la cadena de valor >
   • 5.4 Treball amb proveïdors >
    • 5.4.1 Proveïdors estratègics. Homologació, avaluació i seguiment

Societat i medi ambient en la cadena de valor

Opcions de visualització i imprimir

 • Enviar a una altra persona

5.4 Treball amb proveïdors

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

5.4.1 Proveïdors estratègics. Homologació, avaluació i seguiment

Les exigències i els compromisos ens porten a mantenir col·laboracions estratègiques amb proveïdors de fruita, verdura i carn de marca pròpia. Al 2005 comptàvem amb 13 convenis de carn de productes EROSKI Natur, que representen el 70% de les vendes d'aquest tipus de producte. En el cas de la fruita, 39 agricultors van subscriure el nostre plec de condicions Natur quant a pràctiques agrícoles i paràmetres sensorials, xifra que suposa el 48% de tota la fruita i verdura que es va vendre a les nostres botigues.

En relació amb la protecció de l'entorn, a més del control dels atributs ambientals dels productes EROSKI Natur (vegeu el capítol 4), la gestió ambiental s'estén a la nostra cadena de subministrament a través d'un programa de classificació de proveïdors basada en el grau d'implantació d'un sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 o EMAS. Amb el nom de metodologia e+5 (www.emas5.com), al 2005 van ser classificats el 39% dels proveïdors de marca pròpia i al 2006 es va arribar al 81%.

Aquesta metodologia també inclou un complet dossier d'ajuda i formació que posem a disposició dels nostres proveïdors per poder avançar gradualment fins a certificar el seu sistema.

Disposem d'un sistema de puntuació mitjançant el qual qualifiquem cada proveïdor amb una nota que complementa la classificació e+5, i que ens serveix com a indicador per a fer un seguiment del grau de compliment del Pla de Gestió.

Comportament ambiental de proveïdors marca pròpia.
2005 2006
Nre. d'avaluacions e+5 efectuades 147 241
% de proveïdors avaluats segons e+5 39% 81%
Nota assolida 1,93 2,06
% de millora ambiental proveïdors avaluats ND* 7%

*No s'esmenta aquest indicador.

Les exigències i els compromisos ens porten a mantenir col·laboracions estratègiques amb proveïdors de fruita, verdura i carn de marca pròpia.

Al 2006 no es van aconseguir els objectius marcats, a causa sobretot del baix nivell de gestió mediambiental del sector agroalimentari. Per corregir aquesta situació hem pres les mesures següents:

 • Enviament de correu electrònic i conversa telefònica entre el responsable del producte en concret i el fabricant de la marca pròpia, per incidir en la importància que té per a GRUPO EROSKI que tots els proveïdors disposen d'un nivell mínim de 2.
 • Tasca de seguiment dels plans de millora per a incrementar-ne el nivell de gestió ambiental per part dels homologadors dels fabricants.

En relació amb la gestió social de la nostra cadena de subministrament i amb la supervisió del Comitè Ètic, el sistema de gestió SA8000 inclou tota la central de compres i els productes de més risc: tèxtil, joguet, electrònica i basar. Estan sotmesos a un sistema d'auditoria anual que garantisca el compliment dels estàndards OIT de respecte als drets humans al lloc de treball, per controlar l'absència de treball infantil, treball forçat, remuneració, formació, riscos, llibertat d'associació, horari i no-discriminació.

Comportament ètic de proveïdors marca pròpia.
2004 2005 2006
Nre. d'avaluacions efectuades 40 50 54
% de proveïdors avaluats 100% 100% 100%
Nre. d'episodis d'incompliment 2 3 ND

Paginación dintre d'aquest capítol de la Memòria

5.4.2 Proveïdors regionals i locals » [Pàgina 1/2]

Seccions de la Memòria

Menú amb altres recursos d'aquesta pàgina