Joan edukietara

Memoria Gizarte Erantzunkizuna 2005-2006 EROSKI FUNDAZIOA

Memoria PDF formatuan jaisteko menua

Memoria PDF formatuan jaitsi

Hizkuntza hautatzeko menua

Edukiaren kokapena

 • Hasiera >
  • Enpresa desberdin baten erronkak >
   • 1.3 Sozietatearen gobernua >
    • 1.3.1 Egitura eta eginkizunak

Enpresa desberdin baten erronkak

Inprimatzeko eta ikusteko era aldatzeko aukerak

 • Beste pertsona bati bidali

1.3 Sozietatearen gobernua

Kapitulu honen orrialde-zenbaketa

1.3.1 Egitura eta eginkizunak

Kooperatibaren egituran bi komunitate daude: kontsumo bazkideak eta lan bazkideak. Biak Barne Araudi Kooperatiboaren bidez arautzen dira. Lehenengoek Batzorde Kontsumerista Lokalek eratzen dituzte, eta horien lehendakaritzek Batzorde Kontsumerista osatzen dute, hau da, gobernu organoaren kontsulta eta aholkularitzarako organoa. Bestalde, lan bazkideen lan erregimena Kontseilu Errektoreak onartzen du.

Organo sozialak

Batzar Orokorra

Bazkideen ordezkariek osatuta, jabeen borondate sozialaren adierazpenaren organo gorena da. Gehienez ere 500 ordezkari dira, eta horietatik %50 kontsumo bazkideei dagozkie eta beste %50ª lan bakideei. Prestamen batzarraren figura erabiltzen da bazkideek parte hartzeko bide hobeak bermatzeko eta, beste eginkizun batzuen artean, ordezkariak aukeratzen dituzte.

Kontseilu Errektorea

Elkarte kooperatiboa gobernatu, kudeatu eta ordezkatzeko organoa da. Bere Lehendakaritza Kooperatibaren Lehendakaritza ere izango da. 12 titularrek osatzen dute, Batzarrak lau urterako aukeratuta, eta kontsumo bazkideak eta lan bazkideak zati berdinean ordezkatuta daude. Bere baitan Batzorde Iraunkorra izendatu ahal izango du, eta horretara, Kontseilu Errektorera bezala, Zuzendaritza Nagusia, Zuzendaritza Kontseilua eta beste kargu tekniko batzuk joan ahal izango dira, ahotsarekin baina botorik gabe.

Kontseilu Soziala

Lan bazkideek osatutako organoa da, eta bere eginkizuna, horiek langileak diren heinean, eurei lotutako gaiak egoki kudeatzea da. Gehienez ere 16 pertsona hautetsik eta gutxienez 12k osatuta dago, gehi Kontseilu Errektoreko lehendakariak eta Zuzendaritza Sozialeko ordezkariak (ahotsarekin baina botorik gabe). Helburu hobeto lortzeko, Kontseilu Sozialak barruti bakoitzerako definititutako Batzorde Delegatuak ditu.

Elkarte kooperatiboa gobernatu, kudeatu eta ordezkatzeko organoa da. Batzarrean hautatutako 12 titularrek osatzen dute.

Kontseilu Kontsumerista

Kontseilu Errektorearen kontsulta eta aholkularitzarako organoa da, kontsumitzaileari dagozkion gaietarako. Herri bakoitzeko arazoei erantzuteko, Batzorde Kontsumerista Lokalak eratzen dira.

Zaintza Batzordea

Bazkdieek aurkeztutako errekurtsoak tramitatu eta ebaztea da bere eginkizuna. Batzarrean bozketa sekretu bidez hautatzen diren bost pertsonak osatzen dute, hiru langilek eta bi kontsumitzailek. Postua kooperatibako beste edozein kargu hautatu edo lan harremanekin bateraezina da. Bileretara kontseilu Errektoreko lehendakaria joaten da. Dagokion bazkidearekin bigarren mailara arteko odolkidetasuna edo ahaidetasuna, mendetasun loturak, adiskidetasun intimoa edo ageriko etsaitasuna duten bazkideek ezingo dute errekurtsoak tramitatzen eta ebazten parte hartu.

CECOSA GESTIÓN, SAko Administrazio Kontseilua

21 kontseilukidek osatzen dute, eta horien artean daude Kontseilu Errektoreko kide guztiak, eta leghendakaria EROSKI TALDEko lehendakaria da. Sozietate nagusiaren delegazioaren ondorioz, bere eginkizunak dira karguak izendatzea, planak formulatzea eta onartzea, eta kudeaketa ildoak eta aurrekontuak definitzea EROSKI TALDEA osatzen duten enpresa eta negozio guztietarako.

Gobernuaren eta funtzioen egitura
2004 2005 2006
Batzarretan parte hartzen duten kontsumo bazkideen kopurua 7.727 5.837 6.025
Batzarretan parte hartzen duten laneko bazkide kopurua 6.864 5.427 5.497
KONTSEILU ERREKTOREA
Laneko sei bazkide kontseilari eta kontsumoko sei bazkide kontseilari. Horien erdia bi urtez behin berritu beharko da.
 • Zuzendaritza Nagusiarekin eta Kontsumo Zuzendaritzarekin bilerak hilero.
 • Funtzioak:
  • Kooperatibako
  • lehendakaria aukeratzea.
  • Zuzendari
  • nagusia urtero berrestea.
  • Batzar Nagusiko
  • Lehendakaritza.
  • Barne
  • Erregimeneko Araudia finkatzea.
  • Estatuko epaitegien, auzitegien eta organismoen aurrean eskubideak ordezkatzea eta erabiltzea.
  • Eskuragarri dauden fondoen inbertsioa eta bonuen eta obligazioen ekarpenak eta jaukipenak harpidetzea.
BATZAR OROKORRA
 • Kontseilu
 • Errektorea buru duen organo subiranoa
 • Kontuak, gestio plana eta emaitzen aurkezpena onartzeko eta Kontseilu Errektorerako proposatutako partaideak berresteko urteko batzarra.
PRESTAKETA BATZARRAK
 • Langileen eta kontsumitzaileen informazio batzarrak urtero Batzar Nagusiko ordezkariak hautatzeko.
KONTSEILU SOZIALA* KONTSUMO KONTSEILUA
 • Langileen inguruko kontsultak egiteko Kontseilu Errektorearen organoa.
 • Batzorde
 • Delegatu bakoitzeko lehendakari hautetsiak.
 • Batzarrari sei kontseilari proposatu ohi dizkio Kontseilu Errektorearen %50 osatzeko
 • Hitzarekin baina botorik gabe parte hartu ohi du Kooperatibako lehendakariak eta zuzendari sozialak.
 • Kontsumitzaileen inguruko kontsultak egiteko Kontseilu Errektorearen organoa
 • Tokiko Batzorde bakoitzeko lehendakari hautetsiak.
 • Batzarrari sei kontseilari proposatu ohi dizkio Kontseilu Errektorearen %50 osatzeko
 • Hitzarekin baina botorik gabe parte hartu ohi du Kooperatibako lehendakariak eta Kontsumoko zuzendariak.
BATZORDE DELEGATUAK BATZORDE DELEGATUAK
 • Eskualdeen arabera antolatuta
 • Laneko bazkideek aukeratutako ordezkariak
 • Kontseilu Sozialeko kideak aukeratzen dituzte
 • Eskualdeen arabera antolatuta
 • Laneko bazkideek aukeratutako ordezkariak
 • Kontsumoko Kontseiluko kideak aukeratzen dituzte
LANEKO BAZKIDEAK KONTSUMO BAZKIDEAK
 • 12.298 langile jabe.
 • 356.590 bazkide kontsumitzaile.

Estatutuetako 59. artikuluan xedatuta dagoenez, Kontseilu Soziala da laneko bazkideekin lotura duten gaiak behar bezala kudeatzen laguntzeko eskumena duena.Betebeharren artean, ondorengoak aipatu behar dira:

 • Urteko laneko arauak prestatzea.
 • Laneko Bazkideen Prestaketa Batzordeko buru izatea.
 • Kontseilu Errektorearen informazio eta aholkularitza funtzioak garatzea.

Kapitulu honen orrialde-zenbaketa

1.3.2 Gobernu ona » [Orria: 1/2]

Memoriaren atalak

Orri honetako beste baliabideak