Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • A mellor oferta >
   • ESTUDO DE CASO: Produtos con valores

A mellor oferta

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

ESTUDO DE CASO: Produtos con valores

Non só buscamos un «bo» prezo. Sabemos que os consumidores teñen necesidades e sensibilidades específicas, que evolucionan e cambian co tempo. As diferentes canles que nos permiten pulsar novas demandas posibilítanos adaptarnos ás novas necesidades e sensibilidades dos consumidores incorporando melloras á nosa gama de produtos.

Información en etiquetado

A nosa política cos alimentos ecolóxicos foi premiada en 2006 co prestixioso galardón Ecogourmets.

Neste sentido, conscientes da preocupación pola saúde, durante 2005 incluímos no etiquetado dos produtos EROSKI información para alérxicos, teléfono de contacto e unha actualización dos textos de carácter nutricional. Así mesmo, desde setembro de 2006, encóntranse a disposición do consumidor referencias de produtos de marca propia EROSKI aptos para celíacos, o que significa un control permanente por parte de EROSKI para garantir a ausencia de glute nos produtos. Identificados como tal, son máis de 293 referencias en alimentación, 57 en frescos e 5 en comida preparada.

Ademais, a sensibilidade ambiental do consumidor levounos a ampliar a nosa oferta con produtos de hixiene persoal testados sen efectuar experimentos con animais ou conservas vexetais ecolóxicas (estas últimas por demanda expresa).

Cuadro 9. Referencias produtos ecolóxicos 2006
2006*
Marca propia 6
Frescos 6
Alimentación 8

* Datos correspondentes ao final do exercicio

O noso compromiso co medio ambiente tamén queda patente na nova gama EROSKI Garden de moble de xardín con certificación ambiental FSC, que identifica aos produtos fabricados con madeira procedente dunha explotación forestal sostible (máis información en: www.fsc-spain.org). En cumprimento da nosa política de incorporación de produtos responsables na cesta da compra, en 10 anos pretendemos que toda a liña de papelería e fogar sexa de orixe sostible.

El FSC (Forest Stewardship Council) promueve una gestión forestal ambientalmente responsable y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

A marca Ecron, de venda exclusiva en hipermercados EROSKI e de gran atractivo para o consumidor, conta na súa gama con todo tipo de electrodomésticos Clase A que permiten ao usuario equipar o seu fogar dunha maneira económica e ecolóxica.

A nosa marca EROSKI Natur, ademais de asegurar orixe e sabor, tamén é sometida a controis en relación con esixencias ambientais como o reciclado de plásticos de invernadoiro e de envases de tratamento, limitación do uso de fitosanitarios, regulación das cantidades de nitratos o a prohibición de uso de pensos medicamentados para produtos cárnicos.

Criterios ambientais en EROSKI Natur
% produtos EROSKI Natur que inclúen criterios ambientais 2004 2004 2006
Froita e verdura EROSKI Natur 23,6 28,29 29,61
Carne EROSKI Natur 33,8 23,52 16,60

Garantimos que a marca EROSKI non contén transxénicos. Para o cumprimento deste compromiso, dispoñemos dun programa de traballo que controla a ausencia de organismos xeneticamente modificados (OGM). Entidades externas como a Administración ou organizacións non gobernamentais realizan controis cegos a produtos da nosa marca, que ata o día de hoxe deron positivo moi excepcionalmente, polo que poderiamos aventurar que os nosos controis poden asumirse como un método disuasorio que potencia o bo facer dos provedores cos que colaboramos.

Por outro lado, a política do GRUPO EROSKI, respecto a outros produtos non pertencentes á súa marca, céntrase en exixir que se cumpra a normativa europea referente a etiquetado e trazabilidade (Regulamento N.º 1830/2003).

Control de transxénicos en marca propia
2005 2006
Nº análises de OGM 315 155

Comercio xusto e medio ambiente

A organización de produtores de comercio xusto asegura que os seus membros protexen o medio ambiente natural a través dunha serie de normas:

 • Rotación de cultivos.
 • Selección dos cultivos máis axeitados para as terras.
 • Utilización de abonos naturais.
 • Utilización dos cultivos baixo sombra.
 • Prohibición do cultivo en zonas de selva virxe.
 • Protección e conservación das zonas do redor das fontes de auga.
 • Redución do uso de abonos e pesticidas sintéticos e non naturais.
 • Diminución na utilización de enerxía, especialmente aquela que provén de fontes non renovables.
 • Conservación e reforzo da fertilidade e a estrutura do chan para conseguir unha produción agrícola sostible.
 • Non aplicación de produtos agroquímicos.
 • Fomento do cultivo biolóxico se é práctico para o plan social e económico dos produtores.

Cada vez son máis os consumidores que piden garantías sobre a orixe e as condicións de produción das súas compras. Neste senso, o selo Fairtrade de Comercio Xusto nace coa intención de avalar estes produtos (máis información en www.fairtrade.net).

Este selo é a garantía de que o artigo que o porta cumpre os criterios internacionais de comercio xusto: salarios dignos, respecto dos dereitos laborais dos traballadores e protección do medio ambiente, ademais de destinar os investimentos a mellorar as condicións sociais das organizacións produtoras. Grazas a este comercio alternativo, millóns de persoas dos países do Sur poden vivir de forma digna e garantir un futuro para os seus fillos.

Precisamente, asinamos coa Asociación do Selo de Comercio Xusto un acordo de colaboración para difundir a presenza do selo Fairtrade nestes produtos solidarios, que xa podemos encontrar nos hipermercados EROSKI. En 2006 púxose en marcha a 5.ª campaña, que permitiu aumentar a vendas de produtos de comercio xusto un 65%.

Vendas de comercio xusto
2005 2006
Facturación neta produtos comercio xusto 164.609,67 euros 271.943,98 euros
% sobre total vendas netas 0,003% 0,004%
Facturación neta Crema de Cacao 15.842,64 euros 16.156,80 euros
Facturación neta Cacao Instantáneo 22.728,60 euros 25.166,52 euros
Facturación neta Café Moído Natural 10 94.631,28 euros 202.504,56 euros
Facturación neta Mascao Leite Orgánico 8.075,25 euros 6.131,00 euros
Facturación neta Mascao Pura Leite 10.974,00 euros 7.502,00 euros
Facturación neta Choc. Pó Cunca Afrikao 12.357,90 euros 14.483,10 euros

Durante 2005 tamén lanzamos dous xoguetes «socialmente responsables», concretamente dous crebacabezas EDUCA, converténdonos así na primeira empresa en crear un produto no que os seus fabricantes se comprometen cos dereitos humanos dos traballadores, o que garante a prohibición do traballo infantil, o traballo forzoso e a discriminación, ademais de esixir uns requisitos en materia de seguridade e hixiene, horario de traballo e remuneración en todos os provedores que interveñen na súa produción.

Ademais de identificar o produto como tal a través dun distintivo, toda esta información aparece no dorso e foi trasladada ao consumidor na campaña de promoción informativa.

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina