Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

  • Portada >
    • A mellor oferta >
      • 4.3 Produción integrada. Control de cadea de frío

A mellor oferta

Opcións de visualización e imprimir

  • Enviar a outra persoa

4.3 Produción integrada. Control de cadea de frío

A monitorización do frío é fundamental para garantir que os produtos están nos rangos de temperatura necesarios para conservar todas as súas propiedades. Baséase no APPCC mecanizado dos puntos de venda, os termógrafos dos camións e os sistemas de control de frío das cámaras das plataformas.

Indicadores de frío*
2005 2006
Punto de venda 68 71
Plataforma 89 89
Transporte 68 70

*Datos Correspondentes ao fin de exercicio

Co obxectivo de resolver problemas e axustar os requisitos dos produtos frescos, mellorar o sistema de control e garantir o coñecemento para unha xestión eficaz e rendible, en 2005 iniciamos un ambicioso plan de control integral que supuxo un investimento superior aos 16 millóns de euros destinado á renovación de instalacións, tecnoloxía e axuste dos métodos de traballo.

A dotación aos nosos camións do sistema GPS mellora a cadea de frío ao ter un control en tempo real da posición e a temperatura.

Dito plan céntrase en catro áreas de traballo: equipamentos, sistemas de control e mellora, coñecemento e operativas de traballo, que dá cobertura a puntos de venda, o transporte, plataformas e provedores (este último incluirase nun futuro).

Entre as actuacións máis salientables cabería resaltar a dotación aos nosos camións do sistema GPS, para a optimización de rotas e cargas, e mellorar a cadea de frío ao ter un control en tempo real da posición e a temperatura.

Investimentos en cadea de frío
2006 2005 Incremento
Investimentos realizados 10.363.00 euros 6.205.7050 euros 67%
Programa transversal de frío. Actuacións destacables
Plataforma Transporte Punto de venda
Equipamiento 2005-2006. Instalación de sistemas de control no 90 % das plataformas2005.
Axuste de temperaturas en cámara. 2006. Instalación de evaporadores en mobles de exposición
2005. Transporte exclusivo de carne no 100% das plataformas 2005-2006. Cambio de mobles e melloras na sala de máquinas
Sistema de control 2005-2006. Instalación de sistemas de control no 90 % das plataformas 2005. Termógrafos no 100% dos camións. Pilotaxe de GPS en 6 camións.
2006. Instalación GPS no 40% dos camións
2005-2006 Instalación de sistemas de control no 85% dos puntos de venda.
2006. Axuste de instalacións-implantacións do CAU de frío e conexión de centros.
Incremento do coñecemento 2005. Medicións de temperatura en plataformas de exposicións.
2006. Seguimento da temperatura da carne desde recepción ata a venda
2006. Seguimento da temperatura da carne desde recepción en camión a tenda. 2006-2007. Seguimento da temperatura da carne desde recepción en tenda ata introdución no moble.
Operativa de traballo 2006. Transporte combinado Carne-VI Gama froita a 2 grados.
2006. Homologación do proceso de carga, descarga, preenfriado de carne e refrixeración
2005. Manua de boas prácticas para garantir a cadea de frío.
2006. Asegurar correcta implantación do manual de frío. Verificación a través de auditorías internas e externas.

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina