Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

  • Portada >
    • Datos e informes finais >
      • ANEXO I: EROSKI en cifras

Datos e informes finais

Opcións de visualización e imprimir

  • Enviar a outra persoa

ANEXO I: EROSKI en cifras

O Cash Flow alcanza en 2006 o importe de 403.247 miles de euros e os investimentos medran máis do 100% no período 2005-2006.

Magnitudes económicas
MAGNITUDES ECONIMICAS 2005 2006 Variación
Vendas consolidadas (miles de euros) 6.005.658 6.414.517 +6,08%
% vendas marca propias 28% 29,16% 105%
% vendas EROSKI/on-line* 1,29 1,64 +0.35%
Resultados consolidados (miles de euros) 143.374 190.655 +32.98%
Investimentos netos (miles de euros) 297.977 611.603 +105.25%
Cash Flow (miles de euros) 345.329 403.247 +6.77%
Fondos propios (miles de euros) 1.104.500 1.211.903 +9.72%
Beneficios a traballadores propietarios (millóns de euros) 57,5
Xuros a titulares Achegas EROSKI (millóns de euros) 15,47
Achegas ao desenvolvementos (cantidade a acción social en euros) 1.860.317 1.756.000 -5.6%
Centros especiais de emprego (cantidade contratada en euros) 173.350,20 188.261,35 +8,6%

* Sobre total vendas en tendas con servizos on-line

En EROSKI traballamos un total de 32.651 persoas.

Traballadores
TRABALLADORES 2005 2006 Variación
Nº Traballadores propietarios 12.415 12.775 + 2,8%
Nº Traballadores no propietarios 19.501 19.876 + 1,9%
TOTAL Traballadores 31.916 32.651 + 2,3%
% persoas fixas sobre o total do cadro de persoal 72,62% 73.93 1 31%
% persoas con discapacidade ocupadas sobre o total do cadro de persoal 0,27 0,52 + 92,6%
% mulleres en postos de mando (GRUPO EROSKI) 67,01 64.84 - 0,83%
Índice de incidencia* 69 65 -5 8%
Horas de formación socio-laboral 10.262 22.436 + 118,63%

* Nº accidentes con baixa x 1000/nº traballadores. Dato que engloba as sociedades integradas no Servizo de Prevención Mancomunado. (Cenco, Dagesa, EROSKI S. Coop. Eisa/Equifase, Supera, Udama Andalucía, Velgasa).

Os socios de consumo e amigos da FUNDACIÓN sumamos xa 548.189 persoas.

Socios de consumo
SOCIOS DE CONSUMO 2005 2006 Variación
Socios-amigos de FUNDACIÓN EROSKI 515.226 548.189 6,4%

A cooperativa estrutúrase en dúas comunidades: a de socios de consumo e a de socios de traballo.

Vida societaria
SOCIOS DE CONSUMO 2005 2006 Variación
Nº socios de consumo participantes en xuntas 5.837 6.025 3,2%
Nº socios de traballo participantes en xuntas 5.427 5.497 1,3%

Volvemos a superar aos nosos competidores, conseguindo niveis propios de marcan a carteira de proxectos de supermercados.

Magnitudes operativas
MAGNITUDES OPERATIVAS 2005 2006 Variación
Rede comerciao
Saoa de vendas (m2) 1.381.445 1.442.828 +4,4%
Rede comerciao (Nº aperturas GRUPO EROSKI) 140 88 -37,1%
Promoción de parques e centros comerciais (nº locais a disposición abertos) 390 587 +50,5%
Clientes
Clientes (millóns de actos de compra) 2352
Atención ao cliente (Nº clientes atendidos) 81.472 94.246 +15,7%
Marca propia (MM.OO.)
Nº referencias permanentes MM.PP. 1.994 2.380 +19,4%
Control de calidade
Control de calidade proveedores EROSKI Natur (Nº inspecciones y avaliacións) 4.849 4.521 -6,8%
Melloras na cadea de frío (investimentos en euros) 6.205.750 10.363.000 +67%
Productos con valores
Criterios ambientais en froita e verdura EROSKI Natur (% sobre total) 28,29% 29,61%
Criterios ambientais en carne EROSKI Natur (% sobre total) 23,52% 16,60%
Control transxénico sen MM.PP. (nº analíticas) 315 155 -50,8%
Comercio xusto (facturación neta en euros) 164.609,67 271.943,98 +65,2%
Xestión ambiental
Consumo eléctrico en hipermercados (kWh) 178.158.481 199.101.601 +3,95%
Consumo de auga (m3 só en hipermercado Artea) 6.732 6.501 -3,43%
Consumo de envases (unidades só hipermercado Artea) 3.381.438 3.714.624 +8,17%
Consumo bolsas camiseta (unidades só hipermercado Artea 6.684.000 8.448.000 +30,82%
Xeración de residuos (kg. só hipermercado Artea 949.006,5 908.170,5 -4,3%
Comportamento ambiental proveedores MM.PP (Nº evaluación e+ 5 realizadas) 147 241 +63,3%
Emisións CO2 directas debidas á actividade loxística (t equi CO2/euros) *0,032 0,039 +21,8%
Xestión ética
Comportamento ético proveedores MM.PP (Nº avaliacións realizados) 50 54 +8%
Información ao consumidor
Nº consumidores participantes en actividades de concienciación ambiental 252.500 288.440 +14,2%
Nº consumidores participantes en actividades relacionadas con costumbres saudables 1.747.355 1.643.831 -5,9%
Valoración de Consumer.es polos seus subscritores (sobre 10) 8,4 8.30 -1,25%

Par ao 2005 apúntase o Dato das plataformas de Pinto, Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga; non inclúa A Coruña, nin Sigüeiro. Para o 2006 achégase o dato das plataformas de Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga, A Coruña e Sigüieiro, non se inclúe Pinto. Método de cálculo: litros de combustible

*factor de conversión/saídas en euros

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina