Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Desenvolvemento profesional e seguridade >
   • 7.1 Formación e desenvolvemento persoal. Plan de formación e resultados

Desenvolvemento profesional e seguridade

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

7.1 Formación e desenvolvemento persoal. Plan de formación e resultados

A formación, como ferramenta para fomentar a creación de emprego e o desenvolvemento persoal dos nosos traballadores, é unha prioridade permanente.

Os diagnósticos de necesidades formativas e os plans de formación personalizados realízanse a partir dunha clasificación dos postos de traballo a cargo do Comité de Valoración de Postos de Traballo.

No período 2005-2006, os nosos programas formativos en materia de Prevención de Riscos Laborais, Coñecementos para o Desenvolvemento Óptimo do Posto de Traballo, Formación Corporativa e Formación para a Mellora Continua resultaron ser unha valiosa ferramenta de capacitación para os nosos empregados.

En 2005 dedicamos 343.950 horas a formación, mentres que en 2006 empregamos 367.753. Ademais dos manuais e o proceso de acollida para novas incorporacións (que dura unha semana), o investimento orientouse a mellorar os coñecementos e habilidades, tanto profesionais como persoais, destacando:

En hipermercados todo o cadro de persoal iniciou en 2005 un plan de formación de dous anos sobre atención ao cliente con 35.000 horas impartidas.

 • Corporativo: máis de 5.561 traballadores de todos os ámbitos participaron en 2006 no programa corporativo, a maiores dos 1.952 participantes en formación sociolaboral.
 • Hipermercados: todo o cadro de persoal iniciou en 2005 un plan de formación de dous anos sobre atención ao cliente con 35.000 horas impartidas.Centrouse nas seccións de caixas de pago, electrodomésticos, peixería e chacinería. En 2006, as máis de 119.000 horas focalizáronse nos equipos de reposición, tanto alimentación como non alimentación, froita, panadería e carnicería.
 • Supermercados: os traballadores dedicaron máis de 77.000 horas a proxectos formativos de atención ao cliente. Así mesmo, impartimos preto de 13.000 horas dirixidas ao ámbito sociolaboral.
 • Plataformas e loxística: en 2005, 150 persoas con responsabilidade de mando da Área Loxística traballaron nos puntos de venda para coñecer as necesidades dos clientes, familiarizarse cos procesos de traballo e elaborar propostas de mellora do seu servizo.
 • EROSKI/viaxes: dentro das máis de 18.000 horas dedicadas á formación, Deron comezo en 2006 as xornadas do Proxecto Social con 2.170 horas impartidas a 272 persoas.
nNoso esforzo en formación
2005 2006
Total de horas 343.950 367.753
Formación sociolaboral
Resultados 2006
Total horas 27.215
N¼ de empregados formados 1.952
Formación corporativa por categoría
Categoría Resultados 2006
Todas Total horas 58.011
Total custo 828.234 euros
Directores e titulados superiores Total horas 7.838
Total coste 224.599 euros
Técnicos e titulados medios Total horas 14.883,2
Total coste 145.800 euros
Administrativos e asalariados Total horas 9.921
Total coste 97.620 euros

Inclúe custo formación sociolaboral

Programa Liderado

O Programa Liderado xurdiu desde a necesidade de implicar directamente aos directivos e mandos como impulsores das políticas de xestión de persoas. O programa estivo centrado na consolidación de actitudes e prácticas de actuación, empregando ferramentas que facilitan as relacións e permitan exercer influencia sen recorrer ao estatus profesional.

Tras dous anos de andadura, finalizamos en 2005 cuns resultados que falan por si mesmos: 2.219 mandos formados, 51.970 horas impartidas, 2.200 autodiagnósticos sobre a situación da empresa, 6.000 achegas de mellora e 60 directivos e 200 xestores valorados polos seus colaboradores.

Na actualidade, o programa encóntrase en plena fase de expansión en Viaxes, Sociedades de Supermercados, Hipermercados de Erosmer, Plataformas e Sede de EROSKI S. Coop.

Programa PARET

Consideramos que a participación efectiva dos traballadores é o mellor camiño para a eficiencia no posto de traballo, aumentando así a súa satisfacción. Nos próximos catro anos propoñémonos desenvolver e xeralizar este modelo de xestión participativa nos centros e áreas do negocio de supermercados do GRUPO EROSKI. Para iso, desenvolvemos o Programa PARET (Participación Efectiva no Traballo) co obxectivo de achegar o poder de decisión alí onde se produce a relación co cliente, implicando aos equipos do punto de venda en todas aquelas variables que maximizan a experiencia de compra e nos permiten ser recoñecidos como unha empresa de referencia.

Para que a participación sexa algo estrutural e non puntual temos previsto:

 • Actuar sobre os sistemas de información, dotando aos equipos coa información automática que necesitan para a toma de decisións.
 • Modificar a distribución de funcións coa descrición de novos roles e responsabilidades a asumir polas diferentes ocupacións.
 • Actuar sobre a relación cos clientes.

Actualmente o Programa implantouse en seis hipermercados e 23 supermercados. Durante 2006 traballaron directamente case 1.000 persoas no desenvolvemento do programa, dedicando cerca de 7.000 horas.

As avaliacións do desempeño permítennos pulsar o éxito dos nosos esforzos en materia de formación e capacitación. Realízanse a máis do 90% do cadro de persoal de forma anual a través dunha enquisa personalizada que, ademais de medir o rendemento persoal e profesional das persoas, permítenos consensuar obxectivos e recoller suxestións.

A nosa cultura de promoción interna tamén nos leva a investir en procesos formativos de reforzo, o que permitiu que máis da metade dos postos vacantes se cubriran internamente.

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina