Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

  • Portada >
    • Desenvolvemento profesional e seguridade >
      • 7.2 Saúde e seguridade. Programa de prevención de riscos laborais

Desenvolvemento profesional e seguridade

Opcións de visualización e imprimir

  • Enviar a outra persoa

7.2 Saúde e seguridade. Programa de prevención de riscos laborais

Programa de saúde e seguridade laboral
2005 2006
Continuación co Plan para a avaliación do risco psicosocial en todos os negocios do GRUPO; ao longo do exercicio levouse a cabo nos supermercados e hipermercados de EROSKI S.Coop., en Cenco e o unha zona comercial de Supera. Ademais, en Plataformas hase realziado na CTC-Getafe, na PPF_Pinto e na PNA-Azuqueca. A metodología utilizada foi a desenvolvida polo Instituto Navarro de Saúde Laboral así como a do INST. Revisión do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais do GRUPO.
Estudos ergonómicos para tarefas de reposición en Alimentación, caixa, gasolinera, novo modelo de ofi cina de Viaxes EROSKI, Manexo de traspaletas manuais e mecánicas e comparativa de Pickings; e varios documentos basee para a manipulación manual de cargas, pesos e alturas para a reposición nas seccións de alimentación e non alimentación ou sobrecarga de grupos musculares. Estudos ergonómicos de reposición en bazar e en illas de conxelado e charcutería; posta de pedidos de froita e alturas do tajo de pescadería.
Campaña en hipermercados e supermercados para fomentar a utilización dos Equipos de Protección Individual (EPI). Continuación coa realización da avaliación do risco psicosocial na plataforma de Málaga e nas ofi cinas de Viaxes EROSKI.
Definición dunha actuación especifica para aqueles postos do GRUPO nos que a perda de saúde debida a trastornos musculoesqueléticos é máis acusada que noutros postos (posta de pedidos de plataformas e pescadería de supermercados e hipermercados).
Adquisición e posta en marcha a nivel de Saúde Laboral dunha Ferramenta Informática para a Xestión da Prevención.

As avaliacións do desempeño realízanse a máis do 90% do cadro de persoal de forma anual e permítenos pulsar o éxito en materia de formación e capacitación.

Prevención de riscos laborais en EROSKI
2005 2006
Inspeccións recibidas* 43 32
Horas de formación 23.307 31.824
Persoas formadas** 7.886 12.212

* Datos que se corresponden coas inspeccións de Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viaxes EROSKI e Vegalsa, para 2005. Ademais, inclúen Cenco e Dapragel para 2006.

** Os datos refírense a Dagesa, EROSKI S.Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Viaxes EROSKI e Vegalsa, Forum Sport, Cenco e Dapragel para 2006. Este esforzo leváronnos a diminuír a accidentalidad en máis de seis puntos respecto de 2004, tal e como se mostra nos gráficos

Siniestralidad en EROSKI
Índice de incidencia* 2005 2006
TOTAL EROSKI 69 65
Hipermercados 60,85 53
Supermercados 75,76 72
Plataformas 168,23 166
1,95 3
** N.ou de accidentes con baixa x 1000/n.ou traballadores. Dato que engloba as sociedades integradas no Servizo de Prevención Mancomunado (Cenco, Dagesa, EROSKI S. Coop., Eisa/Equifasa, Supera, Udama Andalucía, Velgasa).

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina