Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Diálogo e cooperación coa comunidade >
   • 8.1 A solidariedade en EROSKI >
    • 8.1.1 Enfoque de gestión

Diálogo e cooperación coa comunidade

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

8.1 A solidariedade en EROSKI

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

8.1.1 Enfoque de gestión

Como seguidores das pautas da Organización de Nacións Unidas, o Programa de Solidariedade de FUNDACIÓN EROSKI enmarcarase nos obxectivos que aprobaron na súa Declaración de Obxectivos do Milenio 2015, que foi proclamada no ano 2000. Así, desenvolvemos programas encamiñados a acabar coa débeda externa de países desfavorecidos, organizar unha estrutura de comercio internacional equilibrado e prestar axuda ao desenvolvemento.

Os diagnósticos de necesidades formativas e os plans de formación personalizados realízanse a partir dunha clasificación dos postos de traballo a cargo do Comité de Valoración de postos de traballo.

Neste sentido, FUNDACIÓN EROSKI reparte os seus esforzos entre:

 • A acción social, a través de convenios de colaboración co terceiro sector.
 • Actividades de sensibilización tanto a traballadores como a consumidores e amigos da FUNDACIÓN (actividade xa descrita en capítulos anteriores).
 • Convocatoria de Bolsas de estudo e Axudas á Investigación, nos campos de Bioética e Empresa, Nutrición e Saúde e Seguridade Alimentaria.
 • Axuda á Cooperación Internacional que, ademais do Programa de Entrega de Produto, implica achegas para a promoción de cooperativas, comercio xusto e formación e capacitación de poboación vulnerable. Os proxectos que se presenten poden estar orientados ben á intervención directa en países empobrecidos, ou ben á sensibilización, concienciación, mobilización e educación para o desenvolvemento en países industrializados.
Axudas ao desenvolvemento
(Cantidades destinadas) 2005 2006
Total Acción social 1.860.317 euros 1.756.000 euros
Programas de Intervención de Cooperación Internacional e Desenvolvemento (convocatoria anual) 97.000 euros 62.034,50 euros
Programa Entrega de produto 804.247 euros 601.012 euros
Alimentos entregados (Banco de Alimentos) 159.298 Kg. 220.275 Kg.
Cantidades destinadas a becas de estudo e axudas de Investigación (convocatoria anual) 18.000 euros 36.000 euros

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

8.1.2 Acción social » [Páxina 1/5]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina