Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Emprego de calidade >
   • 6.1 Traballar en EROSKI >
    • 6.1.1 Cifras de emprego

Emprego de calidade

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

6.1 Traballar en EROSKI

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

6.1.1 Cifras de emprego

A creación de riqueza e emprego son o resultado do ritmo de expansión que alcanzamos nos últimos anos, o que nos permite estar presentes en todo o territorio nacional e Francia, posicionándonos en moitas comunidades autónomas como unha das organizacións que máis emprego xera.

No período 2005-2006 seguimos creando emprego, finalizado o exercicio 2006 cun cadro de persoal de 32.651 traballadores, dos que un 39% son socios traballadores.

Creación de emprego
2005 2006
Variación do cadro de persoal 0,97% 2,30%
Distribución xeográfica dos traballadores
CC.AA. 2005 2006
Socios Non socios Socios Non socios
Andalucía 773,5 2.122.4 862,07 2.191,8
Aragón 68,579 1.129 68,282 1.319,6
Asturias 205,11 308,45 243,93 414,77
Illas Baleares 1,2492, 3.250,6 1,6667 2.921,3
Cantabria 334,07 245,76 352,13 241,78
Castela León 705,11 855 736,08 835,03
Castela A Mancha 546,62 678,79 607,63 624,14
Catalu?a 353,59 505,27 347,99 571,84
Extremadura 374,76 272,86 401,52 401,8
Galicia 117,79 336,27 120,68 282,37
A Rioxa 152,77 3.385,6 219,1 3.234,9
Madrid 376,2 1.828,7 416,08 1.111,9
Murcia 471,8 442,33 497,48 407,66
Ceuta e Melilla 742,68 378,97 727,5 458,15
Navarra 6.779,6 2.116 6.772,4 2.876
Pa?s Vasco 411,65 185,43 400,68 268,53
C. Valenciana 0 0 0 122,85
Francia 0 1.459,8 0 1592
TOTAL 12.415 19.501 12.775 19.876

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

6.1.2 Modelo integrador de persoas » [Páxina 1/8]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina