Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Os desafíos dunha empresa diferente >
   • 1.1 Modelo empresarial >
    • 1.1.1 Cultura e identidade

Os desafíos dunha empresa diferente

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

1.1 Modelo empresarial

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.1.1 Cultura e identidade

Un modelo de empresa...

 • ... que se preocupa polo consumidor e é referente en información para a vida cotiá.
 • ... no que consumidores e traballadores son socios do proxecto, con protagonismo propio no réxime societario e na xestión.
 • ... que integra as personas e propicia o seu desenvolvemento persoal e profesional.
 • ... que busca obter os beneficios que posibiliten un crecemento xerador de riqueza, para distribuílos, con compromiso de solidariedade cos socios, os traballadores e a comunidade.

GRUPO EROSKI é unha entidade na que os asuntos económicos e sociais se combinan en perfecta harmonía. Esta definición recóllese na súa misión empresarial e confire notable singularidade á súa andadura.

Detrás da declaración de principios que ditan a nosa maneira de actuar, reside o carácter cooperativo de GRUPO EROSKI. Os traballadores e consumidores, en representación da propiedade, integran o máximo órgano de goberno, de maneira que as decisións emanan combinando sensibilidades e superando as relacións convencionais entre empresa, traballadores e clientes.

Móvenos a calidade a prezos competitivos e queremos distinguirnos por presentar unha tenda impecable, familiar e moderna, ofrecendo solucións útiles. Ademais, a través dos nosos produtos e actividades, concretamos o noso compromiso coa promoción dun consumo e uns hábitos de vida saudables.

Considerámonos membros responsables da comunidade, polo que, xunto coa defensa dos intereses dos consumidores, promovemos iniciativas dirixidas á protección do medio ambiente, á información ao consumidor e á solidariedade. Para isto, anualmente destinamos o 10% dos beneficios a estes fins, parte dos cales xestiona FUNDACIÓN EROSKI.

Misión

Anualmente destinamos o 10% dos beneficios á protección do medio ambiente, á información ao consumidor e á solidariedade.

Somos un GRUPO de distribución de produtos e servizos de gran consumo. Como expresión da nosa responsabilidade social queremos:

 • Achegar solucións satisfactorias aos clientes mediante a innovación permanente.
 • Crear un proxecto e un modelo de empresa integradora de personas.
 • Promover o desenvolvemento persoal e profesional dos traballadores.
 • Acadar posicións de liderato no mercado español.
 • Obter os beneficios que posibiliten un crecemento xerador de riqueza.
 • Distribuír os resultados nun marco de cooperación e de participación societaria.
 • Comprometernos na defensa dos consumidores.
 • Promover o respecto e a xestión favorables ao medio ambiente.
 • Contribuír á mellora da comunidade onde actuamos.

Valores

 • Cooperación. Os traballadores somos propietarios e protagonistas.
 • Participación. Os traballadores participan no capital, na xestión e nos resultados.
 • Responsabilidade social. A nosa actividade inflúe no entorno máis próximo, coa mellora do que nos sentimos solidarios.
 • Innovación. A renovación permanente e a busca constante de novas opcións son condicións necesarias para o progreso empresarial.
 • Valor consumidor. Defensa da saúde e a seguridade dos consumidores a través da oferta e a información.

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.1.2 Enfoque de xestión » [Páxina 1/3]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina