Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Os desafíos dunha empresa diferente >
   • 1.2 Valor económico xerado e distribuido >
    • 1.2.1 Principais cifras

Os desafíos dunha empresa diferente

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

1.2 Valor económico xerado e distribuido

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.2.1 Principais cifras

Ante a necesidade de axuste da economía familiar, a oferta de bo prezo imponse. Isto non impediu o crecemento de EROSKI. Gañamos cota de mercado e progresamos con taxas superiores a anos anteriores, reducindo custes operativos e consolidando aforros na cadea de suministro.

Seguimos investindo na apertura de novas superficies e en xerar carteira. Con este esforzo, ademais da mellora e renovación da rede e da loxística, volvemos superar os nosos competidores, conseguindo niveis de marca na carteira de proxectos de supermercados.

O Cash Flow acada en 2006 o importe de 403.247 miles de euros e os investimentos medran máis do 100% no período 2005-2006.

En EROSKI somos xa 32.652 persoas, un 8,5% máis que en 2004. Ademais, en 2005-2006 incorporáronse 477 novos socios traballadores. En relación cos socios de consumo e amigos da FUNDACIÓN, somos 548.189, un 14% máis que hai dous anos.

Os bos beneficios obtidos confirman o dominio da xestión. Ademais da recompensa económica, os propietarios de EROSKI, os propios traballadores, obtemos nos bos resultados da empresa a nosa maior satisfacción profesional.

Magnitudes económicas

Principias cifras (miles de euros)
2005 Avance 2005 2006 Avance 2006
Vendas consolidadas 6.005.658 7,6% 6.414.517 6,08%
Resultados consolidados 143.374 10,4% 190.655 32,98%
Investimentos netos 297.977 -16,6% 611.603 105,25%
Cash Flow 345.329 8,7% 403.247 6,77%
Fondos propios 1.104.500 7.9% 1.211.903 9,72%
Gastos de explotación 1.998.810 8,4% ND ND
Negocio Marca propia
2005 Avance 2005 2006 Avance 2006
% vendas marca propia 28% 104,9% 29,16% 105%
N¼ referencias permanentes * 1.994 12,6% 2.380 19,40%

* Calculadas como referencias de MM.PP. con vendas en cada exercicio, non bloqueadas. Fonte: GBI

Traballadores
2005 Avance 2005 2006 Avance 2006
Trabajalladores propietarios 12.415 3,4% 12.775 2,8%
Traballadores non propietarios 19.501 1,1% 19.876 1,9%
Socios de consumo e amigos da Fundación
2004 2005 Avance 2005 2006 Avance 2006
Socios-amigos de Fundación 481.275 515.226 7,1% 548.189 6,4%

Magnitudes operativas

Sala de ventas (m2)
2004 2005 Avance 2005 2006 Avance 2006
Sala de vendas (m2) 1.312.652 1.381.445 5,2% 1.442.828 4,4%
Rede comercial 2006
Aperturas Total
EROSKI 5 84
EROSKI/center 22 481
EROSKI/city 2 65
Gasolineiras EROSKI e Gasolineiras Super 4 48
EROSKI/viajes (inclúe Travel Air) 17 257
Forum Sport 4 42
Perfumerías If 31 227
Abac - 2
CASH RECORD - 19
Food Service - 3
Total España 85 1.228
Francia - 37
Total rede propia 85 1.265
Aliprox e outros franquiciados 3 572
Total GRUPO 88 1.837
Promoción de parques e centro comerciais
Aperturas 2005 2006
Nº espazos comerciais propios 5 20
Superficie comercial galerías propias 100% (m2) 153.269 98.555,50
Locais a disposición 390 587

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

1.2.2 Xeración de riqueza » [Páxina 1/2]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina