Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

  • Portada >
    • Principios para a elaboracion desta memoria

Principios para a elaboracion desta memoria

Opcións de visualización e imprimir

  • Enviar a outra persoa

Perfil

Período cuberto: 2005-2006.
Data da memoria máis recente: 2004.
Periodicidade de publicación: cada dous anos.

Proceso de definición do contido

Comunicación con partes interesadas

Test de materialidade:

  • Alcance de cobertura.
  • Modelos de referencia (G3 e Pacto Mundial).

Índice de contidos

Recompilación de información:

  • Comparabilidade.
  • Equilibrio.

Redacción

Revisións

Autoría externa

Materialidade: «A información contida na memoria debe cubrir aqueles aspectos e indicadores que reflicten os impactos significativos da organización ou aqueles que poderían exercer unha influencia substancial nas avaliacións e decisións dos grupos de interese».

Antes da redacción do informe, EROSKI realizou un estudo de materialidade baseado no estándar AA 1000 de AccountAbility para identificar os asuntos relevantes en responsabilidade corporativa sobre os que reportar. O estudo consistiu na identificación e categorización dos asuntos relevantes comparando a súa madurez no sector e os riscos que estes representan para a compañía en función dos prescriptores sectoriais, os medios de comunicación e os prescriptores de opinión.

Participación dos grupos de interese: «A organización informante debe identificar aos seus grupos de interese e describir na memoria como deu resposta ás súas expectativas e intereses razoables».

EROSKI definiu os grupos de interese, identificado as súas expectativas e definido programas para establecer relacións estables con eles. Estas relacións e actividades están reflectidas no contido do Informe. Como proceso específico de inclusión dos grupos de interese na elaboración do Informe, decidiuse contar cun Comité de Expertos capaz de representar as expectativas dun abano representativo das partes interesadas. O Comité de Expertos, a través dun diálogo aberto coa Compañía, dá unha valoración independente sobre o proceso de elaboración do Informe. En particular valora como se tiveron en conta determinados aspectos presentados polo mesmo Comité á Compañía.

Contacto

Neskutz Eiguren Goitiz.
Departamento de Responsabilidade Social
neskutz_eiguren[arroba]eroski.es

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina