Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Sociedade e medio ambiente na cadea de valor >
   • 5.5 Contribuíndo a diminuír o efecto invernadoiro. Cadea loxística: optimización e combustibles alternativos

Sociedade e medio ambiente na cadea de valor

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

5.5 Contribuíndo a diminuír o efecto invernadoiro. Cadea loxística: optimización e combustibles alternativos

En EROSKI somos conscientes de que o cambio climático é o problema ambiental máis grave ao que se enfronta a humanidade con grandes consecuencias para a saúde e a economía. Segundo a nosa matriz de riscos, o transporte, un dos piares básicos do noso negocio, é o que en maior medida contribúe ao cambio climático.

Dentro do novo Plan medioambiental do GRUPO EROSKI, un dos eixes clave é a redución de emisións por parte do transporte. Para iso, nos dous últimos exercicios constituímos un grupo de traballo formado por persoas de Consumo e Loxística, que co apoio de expertos externos estudou diferentes alternativas de optimización ambiental no transporte.

Dentro do novo Plan medioambiental do GRUPO EROSKI, un dos eixes clave é a redución de emisións por parte do transporte.

Este Foro de Transporte Verde ten o obxectivo de implantar medidas que permitan minimizar as emisións de CO2 procedentes do transporte de mercancías do GRUPO EROSKI, traballando nas seguintes iniciativas pioneiras:

 • Loxística de fluxos inversos e distribución urbana eco-eficiente. Optimizamos rutas para garantir o enchido de camións e minimizar o seu recorrido.
 • Utilización de vías alternativas ao camión.
 • Utilización de aditivos. Durante 2005 iniciouse, da man de especialistas, un proxecto de utilización dun aditivo de orixe vexetal no combustible dos nosos camións. Os resultados das probas foron moi favorables:
  • Diminuímos as emisións de contaminantes atmosféricos como o monóxido de carbono (redución media do 77%) e dos óxidos de nitróxeno (redución do 34%).
  • Reducimos un 2,2% o consumo de combustible fósil. Durante os meses de proba deixáronse de emitir 800 kg de CO2, o que equivale a plantar 80 árbores ao ano.
 • Utilización de biocombustibles. Estamos traballando na definición e deseño dunha proba piloto que nos permita ao longo de 2007 a utilización de biocombustibles en camións da flota do GRUPO.
 • Condución ecolóxica. Ao longo de 2006 arredor de 90 traballadores da sede de EROSKI recibiron cursos de condución ecolóxica organizados polo EVE (Ente Vasco da Enerxía). Os cursos de 4 horas de duración tiveron unha parte teórica e outra práctica. A estimación de redución foi do 10% de combustible. Ao longo do 2007 tamén está prevista a realización de cursos de condución ecolóxica para aproximadamente 100 transportistas do GRUPO; neste caso, os cursos organizados polo EVE terán unha duración de 8 horas.
 • Garantir a xestión ambiental das empresas de transporte. A data actual, nove empresas están certificadas segundo ISO 14001. Para as outras seis empresas restantes estamos traballando na implantación progresiva da norma de acordo á metodoloxía e+5.

En relación cos gases que contribúen ao efecto invernadoiro, a información aportada non é comparable ao ser calculada baixo un perímetro diferente (ver nota a pé de gráfico).

Consumo de combustible segundo fontes na actividade loxística
2004 2005* 2006*
Litros de combustible pola flota de transporte 36.124.371,90 litros 47.988.410,97 litros +32,8%

* Para o 2005 achégase o dato das plataformas de Pinto, Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga; non se inclúen A Coruña nin Sigüeiro. Para 2006 achégase o dato das plataformas de Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga, A Coruña e Sigüeiro, non se inclúe Pinto

Emisión de CO2 directas debido á actividade loxística (t equi. CO2euros)
2005* 2006* Variación 2006
Emisións directas** 0,032 0,039 +21,8%

* Para o 2005 achégase o dato das plataformas de Pinto, Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga; non se inclúen A Coruña nin Sigüeiro. Para 2006 achégase o dato das plataformas de Xetafe, Elorrio, Zubieta, Zorroza, Agurain, Cenco, Azuqueca, Zaragoza, Málaga, A Coruña e Sigüeiro, non se inclúe Pinto
** Método de cálculo; litros de combustible * factor de conversión/saídas en euros

Traballamos na definición e deseño dunha proba piloto que nos permita ao longo de 2007 a utilización de biocombustibles en camións da flota do GRUPO.

Ademais, o noso compromiso co cambio climático maniféstase pola nosa participación en distintas organizacións. Dispoñemos dun acordo para traballar na mellora ambiental do transporte coa Universidade Pública de Navarra como vogais na Xunta Directiva do Cluster de loxística e Transporte do País Vasco, do que somos membros fundadores e desde onde abordamos as posibilidades de minimización do impacto ambiental da actividade loxística, concretamente no deseño dunha proba piloto para a utilización de biocombustibles, deseño de ferramenta que nos permita optimizar os retornos en básico.

Colaboramos coa Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) na busca de alternativas ao transporte de estrada con resultados moi favorables.

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina