Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

  • Portada >
    • Sociedade e medio ambiente na cadea de valor >
      • ESTUDO DE CASO: Convenio co Ministerio de Medio Ambiente

Sociedade e medio ambiente na cadea de valor

Opcións de visualización e imprimir

  • Enviar a outra persoa

ESTUDO DE CASO: Convenio co Ministerio de Medio Ambiente

En EROSKI apoiamos o cumprimento dos obxectivos do Protocolo de Kioto a través da recente sinatura dun convenio co Ministerio de Medio Ambiente polo que nos comprometemos a reducir as emisións de CO2 nas nosas instalacións e mecanismos de distribución e transporte, e compartir os resultados das iniciativas do Foro de Transporte Verde con outras empresas asinantes deste convenio.

Apoiamos o cumprimento dos obxectivos do Protocolo de Kioto e comprometémonos a reducir as emisións de CO2 en instalacións, distribución e transporte.

Este convenio enclávase na iniciativa mediante a que sectores como o do transporte ou o comercio, non incluídos na lei, comprométense a colaborar no logro dos obxectivos que este convenio pretende alcanzar.

Mediante este convenio comprometémonos a realizar actividades concretas encamiñadas a reducir a demanda de enerxía nas nosas instalacións en canto a climatización, iluminación e subministro de auga quente sanitaria, introducir unha porcentaxe de subministro de biodiesel na nosa flota, promover a condución eficiente e estudar plans de transporte para os empregados a fin de reducir as súas emisións.

WWF/Adena encargarase de coordinar o grupo de traballo no que participarán representantes das entidades asinantes e a comisión de seguimento do convenio, ademais de revisar o cumprimento do acordado e de dar difusión ás medidas e resultados a través da súa rede.

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina