Ir ao contido

Memoria Responsabilidade Social 2005-2006 FUNDACIÓN EROSKI

Menú de descarga da memoria en pdf

Descargar memoria en pdf

Menú de selección de idioma

Indicación da localización do contido

 • Portada >
  • Sociedade e medio ambiente na cadea de valor >
   • 5.4 Traballo con provedores >
    • 5.4.1 Provedores estratéxicos. Homologación, avaliación e seguimento

Sociedade e medio ambiente na cadea de valor

Opcións de visualización e imprimir

 • Enviar a outra persoa

5.4 Traballo con provedores

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

5.4.1 Provedores estratéxicos. Homologación, avaliación e seguimento

As esixencias e compromisos lévanos a manter colaboracións estratéxicas con provedores de froita, verdura e carne de marca propia. En 2005 contabamos con 13 convenios de carne de produtos EROSKI Natur e representaron o 70% das vendas deste tipo de produto. No caso da froita, 39 agricultores subscribiron o noso prego de condicións Natur en canto a prácticas agrícolas e parámetros sensoriais, e supuxeron o 48% de toda a froita e verdura que se vendeu nas nosas tendas.

En relación coa protección do entorno, ademais do control dos atributos ambientais dos produtos EROSKI Natur (ver capítulo 4), a xestión ambiental esténdese á nosa cadea de subministro a través dun programa de clasificación de provedores baseado no grao de implantación dun sistema de xestión ambiental segundo ISO 14001 ou EMAS. Baixo o nome de metodoloxía e+5 (www.emas5.com), en 2005 o 39% dos provedores de marca propia foron clasificados, e chegouse ao 81% en 2006.

Esta metodoloxía tamén inclúe un completo dossier de axuda e formación que poñemos a disposición dos nosos provedores para poder avanzar gradualmente ata certificar o seu sistema.

Dispoñemos dun sistema de puntuación mediante o que calificamos a cada provedor cunha nota que complementa a clasificación e+5 e que nos serve como indicador para facer un seguimento do grao de cumprimento do Plan de Xestión.

Comportamento ambiental de provedores marca propia
2005 2006
Nº avaliación e+5 realizadas 147 241
%provedores avaliados segundo e+5 39% 81%
Nota acadada 1,93 2,06
% de mellora ambiental provedores avaliados ND* 7%

* Non se menciona este indicador

As esixencias e compromisos lévanos a manter colaboracións estratéxicas con provedores de froita, verdura e carne de marca propia.

En 2006 non se alcanzaron os obxectivos marcados, sendo o baixo nivel de xestión medioambiental do sector agroalimentario a principal causa. Para corrixir esta situación tomamos as seguintes medidas:

 • Envío de correo electrónico e conversación telefónica entre o responsable do produto en concreto e o fabricante da marca propia para incidir na importancia que ten para o GRUPO EROSKI que todos os seus provedores conten cun nivel mínimo de 2.
 • Tarefa de seguimento dos plans de mellora para incrementar o seu nivel de xestión ambiental por parte dos homologadores dos fabricantes.

En relación coa xestión social da nosa cadea de subministro e baixo a supervisión do Comité Ético, o sistema de xestión SA8000 inclúe toda a central de compras e os produtos de maior risco: téxtil, xoguete, electrónica e bazar. Están sometidos a un sistema de auditoría anual que garanta o cumprimento dos estándares OIT de respecto a dereitos humanos no lugar de traballo, controlando a ausencia de traballo infantil, traballo forzado, remuneración, formación, riscos, liberdade de asociación, horario e non discriminación.

Comportamento ético de provedores de marca propia
2004 2005 2006
Nº avaliación realizadas 40 50 54
% provedores avaliados 100% 100% 100%
Nº episodios de incumprimento 2 3 ND

Paginación dentro deste capítulo da Memoria

5.4.2 Provedores rexionais e locais » [Páxina 1/2]

Seccións da Memoria

Menú con outros recursos desta páxina